Həkimlər
Ana səhifə Həkimlərimiz
Dr. Eldar Əliyev
Dr. Eldar Əliyev

İxtisas:


 • Biyokimya Mütəxəssisi (Dr) - Həkim Laborant

Elmi dərəcə:


 • Bioloji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru (PhD)

Təhsili:


 • TÖMER (Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi Samsun Şöbəsi): 1992-1993
 • Lisans: 1993-1997, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Biyologiya Bölümü
 • İngilisce: 1997-1998 . Ondokuz Mayıs Üniversiteti,, Yabancı Dil Araştırma Merkezi (OYDEM)
 • Mütəxəssis: 1998-2001 Ondokuz Mayıs Üniversiteti, , Molekulyar Biyologiya və Biyokimya Anabilim dalı
 • Doktorantura: 2001-2005. Ondokuz Mayıs Üniversiteti, Molekulyar Biyologiya və Biyokimya Anabilim dalı və OMU DİŞ həkimliyi fakultəsi
 • Periodontologiya bölməsi, OMU TİBB fakultəsi cərrahi araşdırma mərkəzi, NATO PC1 ARAŞTİRMACISI

Təcrübə:


 • 1) Ondokuz Mayıs Üniversiteti, Tip Fakültəsi Mərkəz laboratoriyası Biyokimya bölməsi (2005-ci il)
 • 2) Hacəttəpə universiteti Mərkəz laboratoriyası (biyokimya, mikrobiyologiya və molekulyar mikrobiyologiya) (2008-ci il)
 • 3) Samsun Dövlət Xəstəxanası Mərkəz laboratoriyası
 • 4) Samsun Naci Şən Xəstəxanası
 • 5) İnternatura - Samsun Mərkəz Laboratoriyası (1997 ci il)

Elmi işlər:


Dissertasiyanın əsas məzmunu və digər tədqiqat obyektləri müəllifin çap olunmuş aşağıdakı məqalələrində öz əksini tapmışdır.
 • 1. Aliyev E; Sakallioğlu U; Eren Z; Açikgöz G; The effect of polylactide membranes on the levels of reactive oxygen species in periodontal flaps during wound healing. Biomaterials 2004 Aug; 25(19):4633-7
 • 2. Sakallioğlu U; Aliyev E; Eren Z; Akşimşek G; Keskiner I; Yavuz U; Reactive oxygen species scavenging activity during periodontal mucoperiosteal healing: an experimental study in dogs. Arch Oral Biol 2005 Dec;50(12):1040-6
 • 3. Cetinkaya BO; Acikgoz G; Ayas B; Aliyev E; Sakallioglu EE; Increased expression of vascular endothelial growth factor in cyclosporin A-induced gingival overgrowth in rats. J Periodontol 2006 Jan; 77(1):54-60
 • 4. Sakallioğlu EE; Aliyev E; Lütfioğlu M; Yavuz U; Açikgöz G; Vascular endothelial growth factor (VEGF) levels of gingiva and gingival crevicular fluid in diabetic and systemically healthy periodontitis patients. Clin Oral Investig 2007 Jun;11(2):115-20
 • 5. Aliyev E,* Sakallıoğlu U,** Eren Z***. Xəstələrdə, konvensiyonal peridontal cərrahiyə metodundan əvvəl və sonra radikal süpürücü fermentlərin aktivliyinin dəyişikliyi və reaktiv oksigen növlərinin yara sağalmasına təsiri . 2015 Sağlamlıq jurnalı. 3-cü nömrə
 • 6. Aliyev E,* Sakallıoğlu U,** Eren Z***Xəstələrdə İsiqamətləndirilmiş Toxuma Bərpası cərrahiyə metodundan əvvəl və sonra radikal təmizləyici fermentlərin aktivliyinin dəyişməsi və reaktiv oksigen növlərinin biomaterallara və yara yaxşılaşmasına təsiri. 2015. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. 1-ci nömrə
 • 7. E. Aliyev, U. Sakallioğlu, Z. Eren and G. Acikgöz. Polylactide membranes effect superoxide and catalase levels in gingiva. Journal of clinical periodontology. 2003. Suppl. 4, Vol. 30.pp 67-68 (Posters)
 • 8. Mahmudov R. M., Mammadov V.S.H., Aliyev E.R., Kurbanov E.F., Piylənmə və qanda iltihabi mediatorlar. 2012. Cərrahiyyə. No-4 səhifə 79-83.
 • 9. Mahmudov R. M., Mammadov V.S.H., Aliyev E.R., Metabolik sindrom və spesifik iltihabi mediatorlar. 2013. Cərrahiyyə No-3. Səhifə 34-37.
 • 10. Mahmudov R. M., Mammadov V.S.H., Aliyev E.R., Sabit stenokardiyalı xəstələrdə qanda iltihabi mediatorların bazal səviyyəsi. 2012. Cərrahiyyə No-5. Səhifə 194-197
 • 11. R. Mahmudov., V. Mammadov., E. Aliyev., Obesity and inflammatory mediators in blood. 9th İnt. Congr. Update Cardiology-cardiovascular surgery, oral presentations/İnternational journal of cardiology. 163S1 (2013) S1-S79
 • 12. R. Mahmudov., V. Mammadov., E. Aliyev., Basal levels of inflammatory mediators in blood in patients with stable angina. 9th İnt. Congr. Update Cardiology-cardiovascular surgery, oral presentations/İnternational journal of cardiology. 163S1 (2013) S81-S211
 • 13. R. M. Mahmudov, V.S. Mammadov, E.R. Aliyev,. Ürəyin işemik xəstəliyinin risk amillərinin qanda iltihabi mediatorlarınsəviyyəsinə təsiri. 2013. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. No-2 Səhifə 119-124.
 • 14. R. M. Mahmudov, V.S. Mammadov, E.R. Aliyev,. Müxtəlif yaş qruplarında olan sabit senokardiyalı xəstələrdə qanda iltihabi mediatorların bazal səviyyəsi. 2013. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. No-1. Səhifə 126-128.
 • 15. Review of Vitamin D Deficiency Assosiated with Age, Gender and Season in Azerbaijan: A Population Based Study . 3rd edition of internatinal Conference on Clinical Chemistry and Molecular diagnostics. April 16-17, 2018 Amsterdam, Netherlands

Uzmanlıq dissertasiyasi


 • 1. Aliyev E, Sakallioglu U, Eren Z, Acikgoz G. Polilaktid membran qoyulmuş İnsan dişətlərində yara sağalması sırasında Reaktiv oksigen səviyyələrinin ölçülməsi. Biomaterials. 2004 Avqust;25(19):4633-7.

Doktorantura dissertasiyası


 • 1. Atrisorb qoyulmuş ve Radikal Süpürücü Fermentlər (Superoxide dismutase (SOD) və Catalase (CAT)) verilmiş itlərin diş əti toxumalarında Radikal Süpürücü Ferment aktivasiyalarının (SOD, CAT VE Glutathione peroxidase) vaxta göre dəyişiminin tədqiq edilməsi (D)

Üzvlük və konfranslar:


 • 1. 3rd Edition of International Conference on Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. APRIL 16-17 . 2018 Amsterdam/ Netherlands
 • 2. XXIII Ulusal Biyokimya Kongresi 29 kasim-2 aralik, 2011. Adana/Türkiye
 • 3. 22nd International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 22-26 June, 2014
 • 4. Applied Biosystems Certificate, 12 June 2017
 • 5. Laboratuarci gözüyle pcr-in görünmeyen yüzü. Sertifikat 29 kasım 2011. Adana / Türkiye.
 • 6. Ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsinin bu günü və gələcəyi. Konfrans 22 iyun 2011. Cəlilabad / Azərbaycan
 • 7. Ürək-damar xəstəliklərinin müalicəsinin bu günü və gələcəyi. 3-cü elmi praktik konfrans 14 oktyabr 2011. Fizuli/Azərbaycan

Copyright © 2018 | Bütün hüquqları «Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası»na aiddir | Site by "OKmedia"